Nánari upplýsingar

Íslenskt ákall gegn WHO: NEI við einræði í heilbrigðismálum

Opið bréf til forseta Íslands, íslensku ríkisstjórnarinnar, alþingismanna og umboðsmanns Alþingis.


Ísland þarf að yfirgefa WHO ef breytingar á stjórnarskrá stofnunarinnar verða ekki stöðvaðar. Haustið 2023 hættir Ísland fullveldi sínu varðandi lýðheilsu og heilsufarshagsmuni íslendinga ef við leyfum WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með óvinnandi ákvarðanatökuvald.
WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, leggur til víðtækar breytingar á stjórnarskrá sinni, International Health Regulations, IHR – International Health Regulation.
Í reynd fela breytingarnar í sér að WHO verður löggjafarvald í stað ráðgefandi aðila.

Ef aðildarríkin leggjast ekki gegn breytingunum þýðir það að WHO mun hafa lagalega bindandi vald yfir íbúum Íslands sem og annarra aðildarríkja ef WHO lýsir yfir neyðarástandi vegna heilsufarshagsmuna Íslendinga og annara landsmanna, og staðreyndin er sú að sjálfsákvörðunarréttur Íslands og annarra aðildarlanda mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.
Það er því gríðarlega mikilvægt að allir landsmenn geri sér grein fyrir hvaða afleiðingar það mun hafa ef ekki verður komið í veg fyrir að íslensk stjórnvöld skrifi undir þennan samning.

Nauðsynlegt er að Ísland rifti öllum samningum og yfirgefi samstarfið við WHO áður en það verður um seinan, vegna nýrra alþjóðlegra heilbrigðisreglugerða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og heimsfaraldurslaga, sem hefðbundnir fjölmiðlar reyna að þegja í hel.

MANNRÉTTINDASAMTÖKIN  MÍN LEIÐ – MITT VAL Á ÍSLANDI

www.mittval.is/um-okkur

Tilgangur félagsins, sem var stofnað þann 26. mars árið 2021, er að vinna að hvers konar mannréttindamálum, heilsufrelsi, virðingu fyrir sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama.


Við krefjumst þess að: Siðareglur læknaHelsinki-yfirlýsinginMannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðannaGenfaryfirlýsinga læknaMannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands séu virt í samfélaginu.


Einnig að tryggja ferðafrelsi án takmarkana og varna því að hér á landi verði komið á einræði undir því yfirskyni að verið sé að vernda heilsu fólks. Jafnframt að vinna að því að opinber stjórnsýsla og eftirlitsaðilar fari eftir lögum og reglugerðum, hvað varðar upplýsingagjöf og réttindi einstaklinga.

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir formaður mannréttindasamtakanna MÍN LEIÐ – MITT VAL á Íslandi


Nauðsynlegt að yfirgefa WHO áður en það verður of seint!


10 Helstu ástæður til að leggjast gegn breytingunum

Alls hafa verið lagðar til 307 breytingar á IHR. James Roguski, sem er einn allra ötulasti baráttumaður gegn þessum fyrirhuguðu breytingum tók saman lista yfir 10 helstu ástæðurnar fyrir því að vera á móti breytingunum. Þar á meðal eru:

 • Breyting á WHO „úr ráðgefandi stofnun … í stjórnunarstofnun þar sem yfirlýsingar verða lagalega bindandi.“ (1. og 42. gr.)
 • Fjarlægja orð sem varðveita „virðingu fyrir reisn, mannréttindum og grundvallarfrelsi fólks.“ (3. gr.)
 • Veita WHO „heimild til að krefjast læknisskoðunar, sannana á fyrirbyggjandi meðferð, sannana á bólusetningu og að innleiða snertispor, sóttkví og meðferð.“ (18. gr.)
 • Stofna „kerfi alþjóðlegra heilbrigðisvottorða á stafrænu eða pappírsformi.“ (Margar greinar og viðaukar)
 • Veita neyðarnefnd Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar „vald til að hnekkja ákvörðunum sem fullvalda þjóðir taka varðandi heilbrigðisráðstafanir.“ (43. gr.)

ESB þrýstir á að tekið verði upp alþjóðlegt stafrænt heilbrigðisvottorð (bólupassi)

Í viðtali við The Defender benti Roguski á mikinn þrýsting í tillögunum að koma á alþjóðlegu heilbrigðisvottorði (bólupassa), sem lagt er til í breytingartillögum IHR. Roguski sagði að fyrirhugaðar breytingar á IHR gefi til kynna að verið sé að reyna að „innleiða alþjóðlegt stafrænt heilbrigðisvottorð:“

„Þeir vilja virkilega alþjóðlegt stafrænt heilbrigðisvottorð. Þrýstingurinn kemur fyrst og fremst frá Evrópusambandinu.“

Tékkland lagði til í grein 23 fyrir hönd ESB, „heilbrigðisráðstafanir við komu og brottför“ þar sem kallaði eftir skilríkjum farþega „sem innihalda upplýsingar um áfangastað ferðalanga“ helst á stafrænu formi „í þeim tilgangi að rekja sambönd viðkomandi við aðra.“ Þeir lögðu einnig til að heilbrigðisþing Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar samþykki:

„Samvinnu við Alþjóðaflugmálastofnunina [ICAO] … og aðrar viðeigandi stofnanir um þær kröfur sem skjöl á stafrænu formi eða pappír skulu uppfylla varðandi samvirkni upplýsingatæknikerfa, tæknilega kröfur um heilbrigðisskjöl, svo og öryggisráðstafanir til að draga úr hættu á misnotkun og fölsun.“

WHO skráir Alþjóðaflugmálastofnunina sem opinberlega viðurkenndan „hagsmunaaðila“

Með vísan til 36. greinar um „bólusetningarvottorð eða aðra fyrirbyggjandi meðferð“ lögðu Tékkland og ESB til, að gögn um bólusetningu og einnig „prófvottorð og endurheimtarvottorð“ í þeim tilvikum

„þar sem bólusetning eða fyrirbyggjandi meðferð hefur ekki enn verið gerð vegna sjúkdóms sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna lýðheilsu sem alþjóðlegum áhyggjum [PHEIC].“

PHEIC er opinbert heiti á alþjóðlegri heimsfaraldursyfirlýsingu frá WHO. IHR (2005) skilgreinir það sem „óvenjulegan atburð sem skapar lýðheilsuáhættu fyrir önnur ríki með alþjóðlegri útbreiðslu sjúkdóma og hugsanlega krefst samræmdra alþjóðlegra viðbragða.“

Rússneska sambandsríkið lagði til í 23. grein sem innihélt „upplýsingar um ferðaáætlun ferðamanna til að ganga úr skugga um hvort ferðast hafi verið á eða nálægt viðkomandi svæði eða önnur möguleg snerting við sýkingu eða mengun fyrir komu, svo og upplýsingar um heilsufar ferðamanna á skjölum, ef þeirra er krafist samkvæmt reglugerð þessari.“

Mörg ríki krefjast bólupassa ferðamanna

Samkvæmt tillögu Rússlands felur þetta í sér gögn á stafrænu eða pappírsformi, sem innihalda upplýsingar um rannsóknarstofupróf, þar á meðal gögn sem innihalda upplýsingar um rannsóknarstofupróf fyrir sýkla og/eða upplýsingar um bólusetningu gegn sjúkdómum. Úrúgvæ, fyrir hönd Argentínu, Paragvæ og Brasilíu, lagði til fyrirkomulag til að þróa og beita heilsulýsingu ferðalanga í alþjóðlegu neyðarástandi vegna lýðheilsu sem er alþjóðlegt áhyggjuefni … til að veita betri upplýsingar um ferðaáætlun, möguleg einkenni sem gætu komið fram eða hvers kyns forvarnarráðstafanir sem farið hefur verið eftir. Indónesía lagði til reglugerðir sem skilyrði fyrir komu ferðamanna að þeir hefðu gögn sem sönnuðu „bólusetningu eða aðra fyrirbyggjandi meðferð… þegar nauðsynlegt er til að ákvarða hvort lýðheilsa áhætta er til staðar.“

Hér fyrir neðan má sjá hinar hættulegu breytingartillögur á alþjóða heilbrigðisreglugerðinni IHR og þar fyrir neðan „núlluppkast“ að farsóttarsáttmála eða Heimsfaraldurssáttmálanum.

WHO1

WHO2

WHO1 WHO2WH

https://utvarpsaga.is/aetlar-islenska-rikisstjornin-ad-samthykkja-breytingartillogur-who-og-frasegja-ser-fullveldi-islands-i-heilbrigdismalum-fyrri-hluti

Ætlar íslenska ríkisstjórnin að samþykkja breytingartillögur WHO og segja frá sér fullveldi Íslands í heilbrigðismálum?

Fyrri hluti
Ritað þann 11. maí 2023 af Gústaf Skúlason

Síðari hluta greinarinnar má lesa hér. The Defender segir frá: Tvær nefndir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) komu nýlega saman til að ræða fyrirhugaðar breytingar á alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni IHR (2005) og „núlluppkast“ að nýjum alþjóðlegum farsóttarsáttmála.“ Fjölmiðlar hafa fyrst og fremst einbeitt sér að farsóttarsáttmálanum, þar sem Biden-stjórnin staðfesti nýlega skuldbindingu sína um að ganga frá honum og Associated Press (AP) greindi frá því, að sáttmálinn myndi ekki ógna fullveldi þjóðarinnar. Hins vegar vara sumir sérfræðingar almenning við og segja að meiri áhyggjur eigi að hafa vegna fyrirhugaðra breytinga á alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni IHR – sem líklegra er að verði samþykktar – þar sem þær myndu veita WHO áður óþekkt vald yfir innlendum stjórnvöldum og hnekkja fullveldi þjóðríkja. Sérfræðingar segja einnig, að skýr munur sé á fyrirhuguðum IHR breytingum og farsóttarsáttmálanum, jafnvel þó að þessu tvennu sé oft blandað saman í opinberri umræðu. Fyrri útgáfur af IHR hafa verið til staðar síðan 1969. Núverandi útgáfa var fyrst lögfest árið 2005, í kjölfar SARS-CoV-1 .

IHR breytingarnar „skýr og yfirstandandi hætta

Höfundurinn og rannsakandinn James Roguski segir:

„Svo virðist sem næstum allir eigi í erfiðleikum með að viðhalda skýrleika á milli fyrirhugaðra breytinga á alþjóðlegu heilbrigðisreglugerðinni og fyrirhugaðs ‘Farsóttarsáttmála’.“

Roguski, sem hefur rannsakað báðar tillögurnar ítarlega, skrifaði nýlega á bloggsíðu sinni að „Núlluppkast“ farsóttarsáttmálans „sé raunverulegur hlutur“ en samtímis „vel unnin tálbeita“ sem er hönnuð til að draga athyglina frá fyrirhuguðum breytingum á IHR. Hann kallaði þessar breytingar – sem vinnuhópur WHO um breytingar á alþjóðlegum heilbrigðisreglugerðum (2005) ræddi 20.-24. febrúar – „skýr og yfirstandandi hætta.“

Krefjast uppbyggingu „samstarfseftirlits“ og þvingandi skyldu þjóða

Samkvæmt Reclaim the Net, er WHO, með fyrirhuguðum breytingum á IHR „að þrýsta á um að stórauka eftirlitsvald sitt m.a. með kröfu um að þjóðir byggi upp „samstarfseftirlit.“  Embættismenn alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, sem enginn hefur kosið, vilja einnig aukin áhrif stofnunarinnar á „röngum upplýsingum“ og „falsupplýsingum“ í gegnum breytingartillögurnar. Samkvæmt Brownstone stofnuninni þýða breytingartillögurnar

„Útvíkkun á skilgreiningu á heimsfaraldri [og] heilsufarsástandi og rætt um „möguleika“ á tjóni frekar en „raunverulegt tjón“ og myndu breyta reglum IHR fyrir ríki úr „ekki -bindandi“ í skyldubundnar.“

Framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fær vald til að „lýsa einhliða yfir neyðartilvikum og veita WHO stjórn yfir ákveðnum verkfærum í landinu.“

Helstu ástæður til að leggjast gegn breytingunum

Alls hafa verið lagðar til 307 breytingar á IHR. Roguski tók saman lista yfir 10 helstu ástæðurnar fyrir því að vera á móti breytingunum. Þar á meðal eru:

 • Breyting á WHO „úr ráðgefandi stofnun … í stjórnunarstofnun þar sem yfirlýsingar verða lagalega bindandi.“ (1. og 42. gr.)
 • Fjarlægja orð sem varðveita „virðingu fyrir reisn, mannréttindum og grundvallarfrelsi fólks.“ (3. gr.)
 • Veita WHO „heimild til að krefjast læknisskoðunar, sannana á fyrirbyggjandi meðferð, sannana á bólusetningu og að innleiða snertispor, sóttkví og meðferð.“ (18. gr.)
 • Stofna „kerfi alþjóðlegra heilbrigðisvottorða á stafrænu eða pappírsformi.“ (Margar greinar og viðaukar)
 • Veita neyðarnefnd Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar „vald til að hnekkja ákvörðunum sem fullvalda þjóðir taka varðandi heilbrigðisráðstafanir.“ (43. gr.)

ESB þrýstir á að tekið verði upp alþjóða stafrænt heilbrigðisvottorð (bólupassi)

Í viðtali við The Defender benti Roguski á mikinn þrýsting í tillögunum að koma á alþjóðlegu heilbrigðisvottorði (bólupassa), sem lagt er til í breytingartillögum IHR. Roguski sagði að fyrirhugaðar breytingar á IHR gefi til kynna að verið sé að reyna að „innleiða alþjóðlegt stafrænt heilbrigðisvottorð:“

„Þeir vilja virkilega alþjóðlegt stafrænt heilbrigðisvottorð. Þrýstingurinn kemur fyrst og fremst frá Evrópusambandinu.“

Tékkland lagði til í grein 23 fyrir hönd ESB, „heilbrigðisráðstafanir við komu og brottför“ þar sem kallaði eftir skilríkjum farþega „sem innihalda upplýsingar um áfangastað ferðalanga“ helst á stafrænu formi „í þeim tilgangi að spora sambönd viðkomandi við aðra.“ Þeir lögðu einnig til að heilbrigðisþing Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar samþykki:

„Samvinnu við Alþjóðaflugmálastofnunina [ICAO] … og aðrar viðeigandi stofnanir um þær kröfur sem skjöl á stafrænu formi eða pappír skulu uppfylla varðandi samvirkni upplýsingatæknikerfa, tæknilega kröfur um heilbrigðisskjöl, svo og öryggisráðstafanir til að draga úr hættu á misnotkun og fölsun.“

WHO skráir Alþjóðaheilbrigðisstofnunina sem opinberlega viðurkenndan „hagsmunaaðila“

Með vísan til 36. greinar um „bólusetningarvottorð eða aðra fyrirbyggjandi meðferð“ lögðu Tékkland og ESB til, að gögn um bólusetningu og einnig „prófvottorð og endurheimtarvottorð“ í þeim tilvikum

„þar sem bólusetning eða fyrirbyggjandi meðferð hefur ekki enn verið gerð vegna sjúkdóms sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna lýðheilsu sem alþjóðlegum áhyggjum [PHEIC].“

PHEIC er opinbert heiti á alþjóðlegri heimsfaraldursyfirlýsingu frá WHO. IHR (2005) skilgreinir það sem „óvenjulegan atburð sem skapar lýðheilsuáhættu fyrir önnur ríki með alþjóðlegri útbreiðslu sjúkdóma og hugsanlega krefst samræmdra alþjóðlegra viðbragða.“

Rússneska sambandsríkið lagði til í 23. grein sem innihélt „upplýsingar um ferðaáætlun ferðamanna til að ganga úr skugga um hvort ferðast hafi verið á eða nálægt viðkomandi svæði eða önnur möguleg snerting við sýkingu eða mengun fyrir komu, svo og upplýsingar um heilsufar ferðamanna á skjölum, ef þeirra er krafist samkvæmt reglugerð þessari.“

Mörg ríki krefjast bólupassa ferðamanna

Samkvæmt tillögu Rússlands felur þetta í sér gögn á stafrænu eða pappírsformi, sem innihalda upplýsingar um rannsóknarstofupróf, þar á meðal gögn sem innihalda upplýsingar um rannsóknarstofupróf fyrir sýkla og/eða upplýsingar um bólusetningu gegn sjúkdómum. Úrúgvæ, fyrir hönd Argentínu, Paragvæ og Brasilíu, lagði til fyrirkomulag til að þróa og beita heilsulýsingu ferðalanga í alþjóðlegu neyðarástandi vegna lýðheilsu sem er alþjóðlegt áhyggjuefni … til að veita betri upplýsingar um ferðaáætlun, möguleg einkenni sem gætu komið fram eða hvers kyns forvarnarráðstafanir sem farið hefur verið eftir. Indónesía lagði til reglugerðir sem skilyrði fyrir komu ferðamanna að þeir hefðu gögn sem sönnuðu „bólusetningu eða aðra fyrirbyggjandi meðferð… þegar nauðsynlegt er til að ákvarða hvort lýðheilsa áhætta er til staðar.“

Hér fyrir neðan má sjá hinar hættulegu breytingartillögur á alþjóða heilbrigðisreglugerðinni IHR og þar fyrir neðan „núlluppkast“ að farsóttarsáttmála eða Heimsfaraldurssáttmálanum

Ætlar íslenska ríkisstjórnin að samþykkja breytingartillögur WHO og frásegja sér fullveldi Íslands í heilbrigðismálum? Seinni hluti

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO ætlar að breyta alþjóðareglugerðum á þann veg, að stofnunin öðlast alræði í öllum heiminum yfir heilbrigðismálum þjóðríkja. Vegna gagnrýni eru tveir hlutir hafðir í gangi samtímis: Breytingar á alþjóðaheilbrigðismálareglugerð IHR annars vegar og svo „núlluppkast að nýjum farsóttarsáttmála“ sem augun beinast einkum að hins vegar. En það er maðkur í mysunni. Á meðan heimurinn er að horfa á „núlluppkastið“ ætlar WHO að hrifsa til sín alræðisvald með breytingunum á alþjóðaheilbrigðismálareglugerð IHR á þingi sínu þann 23. – 30. maí n.k.

Útvarp Saga birtir hér síðari hluta tæmandi greinar um málið byggða á greinum The Defender. 

– Fyrri hlutann má sjá hér.

Afar slæmar breytingar – stærsta valdarán sögunnar

Í nóvember 2022, á G20 fundinum , þrýsti Budi Gunadi Sadikin, heilbrigðisráðherra Indónesíu á „alþjóða stafrænt heilbrigðisvottorð sem er viðurkennt af WHO“ til að gera almenningi kleift að hreyfa sig.“ Að sögn Roguski hafa aðrar mjög slæmar breytingar verið lagðar til:

 • Afsal fullveldis til WHO
 • Að veita Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni stjórn á „lyfjaframleiðslu fyrir sjúkrahús í neyðartilvikum“
 • Að veita framkvæmdastjóra og svæðisstjóra Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar umboð til að lýsa yfir lýðheilsuviðvörunum, neyðarástandi við svæðisbundnum vanda … og neyðarástandi við alþjóðlegum vanda jafnvel við „möguleika“ á raunverulegu neyðarástandi
 • Að heimila WHO „að hafa afskipti af löggjöf innan fullvalda ríkja“
 • Að heimila WHO „að ritskoða upplýsingar“

Dr. Meryl Nass, í vísindaráðgjafanefnd Heilsuverndar barna, skrifaði að fyrirhugaðar breytingar á alþjóðaheilbrigðismálareglugerð IHR myndu leyfa „gagnalausar yfirlýsingar og endurnýjun“ PHEIC „public health emergency of international concerns.“ Með vísan til endurnýjunar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á PHEIC fyrir apabólu 9. febrúar sagði Nass:

„Þetta er frábært dæmi um hvernig við verðum háð duttlungi framkvæmdastjóra WHO samkvæmt IHR, ef fyrirhugað samkomulag [faraldurssáttmálinn] eða breytingar á alþjóða heilbrigðismálareglugerð IHR standast.“

Bandaríkin staðfesta skuldbindingu við „faraldurssáttmálann“

Í kjölfar vikulangs fundar vinnuhóps um breytingar á IHR (2005) kom alþjóðlega samninganefnd WHO um forvarnir, viðbúnað og viðbrögð við heimsfaraldri (INB4) saman frá 27. febrúar til 3. mars til að halda áfram viðræðum um samþykkt farsóttarsáttmála.


Reclaim the Net skrifar:

„Alþjóðlegi farsóttarsáttmálinn mun setja lagalega bindandi skilyrði fyrir 194 aðildarríki … verði hann endanlega samþykktur.“


„Grein 18 fyrirskipar aðildarríkjum WHO að efla fjölþætt, samræmt, samhæft og samþætt eftirlit með einu heilbrigðiskerfi „One Health“ sem er það kerfi sem WHO hefur reynt að stækka frá upphafi Covid-faraldursins. Nota á tengsl milli heilsu fólks, dýra og vistkerfa og búa til nýjar aðferðir við eftirlit og sjúkdómavarnir.“


„Grein 11 fyrirskipar aðildarríkjunum- að efla eftirlitsaðgerðir sínar við rannsóknir og eftirlit með faröldrum með samhæfðum viðvörunar- og viðvörunarkerfum.“


„Núlluppkastið“ skilgreinir „faraldur“ sem:

„Alheimsútbreiðslu veiru eða veiruafbrigðis sem sýkir íbúa með takmarkað eða ekkert ónæmi með viðvarandi og mikilli sýkingu frá manni til manns, leggst þungt á heilbrigðiskerfin með alvarlegum sjúkdómum og hárri dánartíðni og veldur félagslegum og efnahagslegum truflunum, sem samantekið krefst árangursríks, þjóðlegs og alþjóðlegs samstarfs og samhæfingu til að ráða yfir.“


Sáttmálinn skorar á aðildarríkin að „hraða ferlinu við samþykkt og leyfi fyrir vörum til notkunar tímanlega í neyðartilvikum“ og að deila með sér fjármagni og getu á meðan á heimsfaraldri stendur.

Bandaríkjastjórn staðráðin í að skapa farsóttarsáttmálann

Samkvæmt yfirlýsingu bandaríska utanríkisráðuneytisins og aðalsamningamanns Bandaríkjanna um heimsfaraldurssáttmálann, Pamela Hamamoto, fyrrverandi fjárfestingarbankastjóra hjá Goldman Sachs og Merrill Lynch 27. febrúar, þá eru Bandaríkin enn staðráðin í að skapa „farsóttarsáttmála“:

„Bandaríkin hafa skuldbundið sig að efna til heimsfaraldurssáttmála, sem verður mikilvægur í alþjóðlegum heilsuarkitektúr fyrir komandi kynslóðir. Sameiginleg skuldbinding, sameiginlegar vonir og sameiginleg ábyrgð munu bæta kerfið okkar til muna til að koma í veg fyrir, undirbúa og bregðast við neyðartilvikum heimsfaraldra í framtíðinni.“

„Við leitumst eftir heimsfaraldurssáttmála sem byggir upp getu; dregur úr ógn á heimsfaraldri vegna dýrasjúkdóma; leiðir til skjótari og sanngjarnari viðbragða; og kemur á sjálfbærri fjármögnun, stjórnarháttum og ábyrgð til að leggja að velli hringrás skelfingar og vanrækslu.“

Stofnar fullveldi þjóða í hættu

Nýleg „staðreyndakönnun“ AP á fullyrðingum um að farsóttarsáttmálinn stofni fullveldi þjóða í hættu, segir að sáttmálinn „hnekki ekki einstakri heilbrigðis- eða innanlandsstefnu neinnar þjóðar.“ AP „staðreyndaskoðun“ nefnir ekki fyrirhugaðar breytingar á IHR. Roguski tók þetta sem dæmi um tíðan rugling á farsóttarsáttmálanum og breytingum á alþjóðaheilbrigðisreglum WHO. Hann sagði að orðafar sem rýrir fullveldi þjóðarinnar sé ekki að finna í heimsfaraldurssáttmálanum – heldur eru slík ákvæði í breytingum á reglum IHR. Roguski sagði:

„Allir einblína á sáttmálann. Verið er að rýna í sauma sáttmálans, breytingum á smáatriðum sáttmálans og hefja „staðreyndarskoðanir“ til skýjanna.“

Roguski sagði The Defender, að hann hefði fylgst með aðgerðum WHO síðustu tvær vikur og „það sem gerðist var að mestu leyti stór loftkastali“ en aðeins 4 af 10 fundum voru sendir á vefnum.

Samningaviðræður líklega í leyni

Roguski segir ágreining krauma undir yfirborðinu og því sé líklegt að samningaviðræður fari fram fyrir luktum tjöldum:

„Ef þeir fara raunverulega í opinberar samningaviðræður, þá verður það gert leynilega.“

Precious Matsoso, LLM , framkvæmdastjóri heilbrigðisdeildar Suður-Afríku sagði í síðustu viku :

„Við erum að glíma við óvenjulegar aðstæður. Og hinar óvenjulegu aðstæður munu krefjast þess að við gerum óvenjulega hluti. Ég vil virkilega höfða til ykkar allra að við verðum að vinna saman og ég vil líka hvetja ykkur til að bíða ekki eftir formlegum fundi. Bjóðið hvert öðru í kaffi og sléttið úr þessum hrukkum og hreinsið loftið, þannig að þegar við hittumst aftur höfum við komist yfir erfiðu svæðin.“

Að sögn Roguski eru ýmsar þjóðir, sem eru aðilar að samningaviðræðum um bæði IHR breytingarnar og heimsfaraldurssáttmálann, óviljugar að gera málamiðlun. Þetta var einnig gefið í skyn í yfirlýsingu bandaríska utanríkisráðuneytisins 27. febrúar :

„Það er hægt að byggja á í þessum drögum sem tengjast þessari forgangsröðun. Hins vegar eru drögin í ójafnvægi gagnvart kostnaði við forvarnir og viðbúnað. Þó að við þurfum að forðast að afrita efnislega þætti í IHR, svo sem eftirlit og viðvaranir, þurfum við að ræða hvernig best sé að takast á við heimsfaraldursforvarnir og viðbúnað hér.“

Samkvæmt Roguski voru sumar breytingar á IHR samþykktar 27. maí 2022 á 75. Alþjóðaheilbrigðisþinginu, en fengu litla athygli.

„Það er þess virði að segja frá því að breytingar voru samþykktar á síðasta ári og enginn hefur veitt því athygli að enginn skrifaði undir neitt.“

Stærsta valdarán sögunnar

Roguski lýsir samningamönnum sem „ókjörnum, óábyrgum og að mestu óþekktum embættismönnum.“ Reynst hefur erfitt að bera kennsl á hverjir eru fulltrúar hinna ýmsu aðildarþjóða á fundum WHO:

„Embættismennirnir leggja á ráðin um að framselja fullveldi þjóða sinna til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO í stærsta valdaráni heimssögunnar.“

Francis Boyle, JD, Ph.D. , prófessor í þjóðarétti við háskólann í Illinois, höfundur nokkurra kennslubóka um þjóðarétt og sérfræðingur í lífvopnum sem samdi lög um sýklavopn gegn hryðjuverkum frá 1989 , sagði The Defender, að þegar starfi við breytingar á IHR og heimsfaraldurssáttmálanum væri endanlega lokið, þá færu þær framhjá Bandaríkjaþingi. Boyle lýsir ástandinu sem alvarlegu:

„Þetta var sameiginleg ályktun bandaríska þingsins sem gerði Bandaríkjunum kleift að gerast aðili að WHO og aðili að stjórnarskrá WHO. Í 19. og 21. greinum stjórnarskrár WHO hefur Alþjóðaheilbrigðisþinginu þegar verið veitt heimild til að samþykkja sáttmála og reglugerðir.“

„Í lögum um forvarnir og líföryggi frá heimsfaraldri frá 2022 hefur bandaríska þingið, sem þá var undir stjórn demókrata og Biden forseta, þegar rutt brautina fyrir annað hvort breytingum eða sáttmálanum eða hvoru tveggja, til að verða lögleitt innanlands í Bandaríkjunum við undirskrift fulltrúa Biden á Alþjóðaheilbrigðisþinginu, sem kemur næst saman í maí 2023.“

Eini möguleikinn fyrir Bandaríkjamenn til að koma í veg fyrir að IHR breytingarnar eða heimsfaraldurssáttmálinn verði að innanlandslögum „er að draga sig út úr WHO tafarlaust og hætta tafarlaust öllum peningagreiðslum til WHO.“ Alþjóðaheilbrigðisþingið, þar sem hægt verður að samþykkja breytingarnar á alþjóðaheilbrigðisreglum IHR eða heimsfaraldurssáttmálann, fer fram 21.-30. maí n.k.

Ekki er víst að endanlegar ákvarðanir verði teknar fyrr en á næsta ári, 2024, þar sem fyrirhugaðir eru fleiri fundir bæði vinnuhópa um breytingar á IHR og heimsfaraldurssáttmálans fram að vori 2024 og 77. Alþjóðaheilbrigðisþingsins í maí 2024.


Sænskt ákall gegn WHO: NEI við einræði í heilbrigðismálum

Læknar, hjúkrunarfræðingar og fleiri safnast saman til að reyna að stöðva fyrirhuguð heimsfaraldurslög WHO og alþjóða heilbrigðisreglur.

Exitwho.se heitir vefsíða, þar sem hægt er að lesa meira um áform hnattræningjanna og skrifa undir áskorun um að stöðva WHO. Segir á heimasíðunni að „sjálfsákvörðunarréttur Svíþjóðar mun hverfa ef WHO fær að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelgan ákvörðunarrétt eins og nú er lagt til.“

Hreyfing sem kallar sig „Yfirgefum WHO fylkingin“ – Exit WHO Network hefur hafið ákall um að Svíþjóð segi sig úr Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO, sem er fjármögnuð af Bill Gates.

Heimasíðan er Exitwho.se

Nauðsynlegt að yfirgefa WHO áður en það verður of seint

Aðstandendur ákallsins segja nauðsynlegt, að Svíþjóð yfirgefi WHO áður en það verður um seinan, vegna nýrra alþjóðlegra heilbrigðisreglugerða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og heimsfaraldurslaga, sem hefðbundnir fjölmiðlar reyna að þegja í hel. Hópurinn skrifar á vefsíðu sinni:

„Haustið 2023 stefnir Svíþjóð fullveldi sínu varðandi lýðheilsu í hættu, ef við leyfum WHO að verða yfirþjóðleg löggjafarstofnun með friðhelga ákvarðanatöku. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO, leggur til umfangsmiklar breytingar á grundvallarlögum stofnunarinnar, alþjóða heilbrigðisreglugerðum, IHR – International Health Regulation. Breytingarnar þýða í reynd, að WHO verður löggjafarstofnun í stað þess að vera ráðgefandi aðili. Ef aðildarríkin eru ekki á móti breytingunum þýðir það að WHO öðlast lagalega bindandi völd yfir Svíþjóð og íbúum Svíþjóðar sem og öðrum aðildarríkjum komi til heilbrigðiskreppu sem WHO lýsir yfir.“

Mikil mótmæli fyrirhuguð 1. október í haust

Þann 1. október skipuleggur hreyfingin mikil mótmæli gegn heimsfaraldurssáttmála WHO og fyrirhuguðum nýjum völdum. Margir hópar til dæmis Læknaákallið styðja Exit WHO. Læknirinn Sven Roman segir í yfirlýsingu:

„Ár 2000 voru lyfjarisarnir teknir með í WHO, nokkrum árum síðar Bill Gates og árið 2009 var krafan um háa dánartíðni í heimsfaraldri fjarlægð. Þar með má flokka hverja einustu flensu sem heimsfaraldur. Í dag er WHO í rauninni orðið alþjóðlegt fyrirtæki undir forystu Bill Gates með 194 löndum sem eru talin undirverktakar fyrirtækjaveldis hans. Gagnsæi hjá WHO er í lágmarki. Það væri beinlínis hrikalegt fyrir siðmenningu okkar ef fyrirhuguð stækkun á umboði WHO verður framkvæmt.“

Svíþjóð hefði neyðst til að loka

Læknaákallið skrifar í innleggi á Twitter (sjá að neðan):

„Á þremur dögum hefur ákall Svíþjóðar gegn Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um að leiða meðhöndlun heimsfaraldra fengið yfir 1.000 undirskriftir. Ef tillagan hefði verið samþykkt 2019, þá hefðum við neyðst til að koma á lokunum. Stefna Svíþjóðar með opið samfélag var lang farsælust.“

Þegar þetta er skrifað hafa yfir 7.000 manns skrifað undir áskorunina.

SKRIFA UNDIR HÉR

Gæti verið mynd af Texti þar sem stendur "Sverige behöver amna WHO Sveriges självbestämmande försvinner om WHO tillats bli en överstatlig lagstiftande organisation med oantastlig beslutanderätt som nu föreslas. Därför behöver Sverige rösta nej till de föreslagna ändringarna av det internationella hälsoreglementet samt nej till det nya pandemifördraget. Om dessa förändringar ända röstas igenom av en majoritet av medlemsländerna behöver Sverige lämna Världshälsoorganisationen för att vảr suveränitet som land och folk ska kvarstả. Thanks Sigurlaug Thuridur Ragnarsdottir for signing this petition!"Óska eftir upplýsingum um hverjir sitji fyrir hönd Íslands á fundi WHO og minna ráðamenn á skyldur sínar

Samtökin Mín leið, mitt val hafa sent erindi á Forseta Íslands og aðra æðstu valdahafa þar sem þeir eru minntir á skyldur sínar í tengslum við fund WHO sem fram fer dagana 22-28 maí, þar sem sagt er að teknar verði formlega ákvarðanir um valdaframsal þjóða til WHO í heimsfaraldursástandi. Í fréttatilkynningu frá samtökunum segir:

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.

Forseti Íslands og ráðamenn fá 7 daga til að svara neðangreindu bréfi sem sent var í morgun mánudaginn 16.05.22 með stefnuvottum frá Héraðsdómi, og samhljóða fréttatilkynning verður send öllum helstu fjölmiðlum landsins.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.O5.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með.

Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra

Bréfið

Ágæti viðtakandi

Þér er hér með bent á að allar aðgerðir til að stuðla að stofnun, breytingum, framlagningu og/eða samþykktum samninga eða sáttmála, sem reyna að sniðganga, grafa undan og/eða skaða fullveldi Íslenska lýðveldisins, eins og sett er fram í stjórnarskránni, og/eða framselja þessa heimild, að öllu leyti eða að hluta, til erlendra ríkja eða annarra aðila, eru brot á stjórnarskrá Íslands.

Þátttaka í slíkum aðgerðum er talin landráð og einstaklingar sem fundnir eru sekir um brot geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi í samræmi við íslensk lög.

Ennfremur er óskað eftir nákvæmum upplýsingum um hverjir þeir aðilar eru, sem hafa umboð frá forseta Íslands, samkvæmt 21.gr. 1.mgr. Stjórnarskrár lýðveldisins til að fara fyrir hönd Íslenska lýðveldisins á fund Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar dagana 22.-29. maí í Genf í Sviss, þar sem fulltrúar frá 192 þjóðum munu mæta.

Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.

Með kveðju

f.h. félaga í Mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ — MITT VAL

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir, formaður


Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt val berjast gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum

Forseti Íslands og ráðamenn fá 7 daga til að svara neðangreindu bréfi sem sent var í morgun mánudaginn 16.05.22 með stefnuvottum frá Héraðsdómi, og samhljóða fréttatilkynning verður send öllum helstu fjölmiðlum landsins.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.O5.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með.

Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:

 1. Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
 2. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
 3. Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
 4. Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
 5. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra

BRÉFIÐ

Ágæti viðtakandi

Þér er hér með bent á að allar aðgerðir til að stuðla að stofnun, breytingum, framlagningu og/eða samþykktum samninga eða sáttmála, sem reyna að sniðganga, grafa undan og/eða skaða fullveldi Íslenska lýðveldisins, eins og sett er fram í stjórnarskránni, og/eða framselja þessa heimild, að öllu leyti eða að hluta, til erlendra ríkja eða annarra aðila, eru brot á stjórnarskrá Íslands.

Þátttaka í slíkum aðgerðum er talin landráð og einstaklingar sem fundnir eru sekir um brot geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi í samræmi við íslensk lög. Þú ert eindregið hvött/hvattur til að stöðva allar frekari tilraunir sem passa við þessa lýsingu með tilliti til breytinga á Alþjóða heilbrigðissáttmálanum skv. í 12. kafla, liðum 2., 3. og 5. sem lagðar eru til og/eða til skoðunar á 75. Alþjóðaþingi WHO í Genf dagana 22.-29. maí 2022.

Ennfremur er óskað eftir nákvæmum upplýsingum um hverjir þeir aðilar eru, sem hafa umboð frá forseta Íslands, samkvæmt 21.gr. 1.mgr. Stjórnarskrár lýðveldisins til að fara fyrir hönd Íslenska lýðveldisins á fund Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar dagana 22.-29. maí í Genf í Sviss, þar sem fulltrúar frá 192 þjóðum munu mæta.

Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.

Með kveðju

f.h. félaga í Mannréttindasamtökunum
MÍN LEIÐ — MITT VAL

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir, formaður

VIÐAUKI I:

Bendum jafnframt á eftirfarandi greinar í almennum hegningarlögum:

X. kafli. Landráð.
86. gr.

Hver, sem sekur gerist um verknað, sem miðar að því, að reynt verði með ofbeldi, hótun um ofbeldi, annarri nauðung eða svikum að ráða íslenska ríkið eða hluta þess undir erlend yfirráð, eða að ráða annars einhvern hluta ríkisins undan forræði þess, skal sæta fangelsi ekki skemur en 4 ár eða ævilangt.

XI kafli. Brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess.
98. gr.

Veki maður eða stýri uppreisn í þeim tilgangi að breyta stjórnskipun ríkisins, þá varðar það fangelsi, ekki skemur en 3 ár eða ævilangt.

Hver, sem tekur þátt í þess konar uppreisn, svo og hver sá, sem sekur gerist um verknað, er miðar að því að breyta stjórnskipuninni á ólögmætan hátt, skal sæta fangelsi allt að 8 árum.


rsz_img_20220516_211514_edit_138725155011123

rsz_img_20220516_211949


Katrín Jakobdóttir móttók bréfið sem að stefnuvottur færði henni fyrir okkar hönd. Hin voru öll á WHO ráðstefunni og undirrituðu ekki WHO samninginn eins og til stóð.

Við náðum að stöðva það ferli.

https://mittval.is/mannrettindasamtokin-min-leid-mitt-val-berjast-gegn-valdatoku-einkahlutafelagsins-who-a-fullveldi-islands-i-heilbrigdismalum


Senda Forseta Íslands og ráðherrum ábyrgðarbréf vegna hugsanlegs valdaframsals til WHO

frettin 

Samtökin Mín leið – Mitt val hafa sent erindi til Forseta Íslands og nokkurra ráðherra, þar sem þeir eru minntir á skyldur sínar í tengslum við fund WHO, sem fram fer dagana 22. – 28. maí, þar sem sagt er að teknar verði formlega ákvarðanir um valdaframsal þjóða til WHO í heimsfaraldursástandi.

Í fréttatilkynningu frá samtökunum segir:

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL berjast af fullum krafti gegn valdatöku einkahlutafélagsins WHO á fullveldi Íslands í heilbrigðismálum, og krefjast svara.

Forseti Íslands og ráðamenn fá 7 daga til að svara neðangreindu bréfi sem sent var í morgun mánudaginn 16.05.22 með stefnuvottum frá Héraðsdómi, og samhljóða fréttatilkynning verður send öllum helstu fjölmiðlum landsins.

Mannréttindasamtökin MÍN LEIÐ – MITT VAL hafa í dag 16.05.22, sent eftirfarandi aðilum það bréf sem hér fylgir með.

Bréfið er sent á heimilisfang þeirra með stefnuvottum, en umræddir aðilar eru:

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands,
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Íslands,
Willum Þór Þórsson heilbrigðisráðherra,
Sigurður Ingi Jóhannsson innanríkisráðherra
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra


Bréfið

Ágæti viðtakandi

Þér er hér með bent á að allar aðgerðir til að stuðla að stofnun, breytingum, framlagningu og/eða samþykktum samninga eða sáttmála, sem reyna að sniðganga, grafa undan og/eða skaða fullveldi Íslenska lýðveldisins, eins og sett er fram í stjórnarskránni, og/eða framselja þessa heimild, að öllu leyti eða að hluta, til erlendra ríkja eða annarra aðila, eru brot á stjórnarskrá Íslands.

Þátttaka í slíkum aðgerðum er talin landráð og einstaklingar sem fundnir eru sekir um brot geta átt yfir höfði sér sektir eða fangelsi í samræmi við íslensk lög.

Ennfremur er óskað eftir nákvæmum upplýsingum um hverjir þeir aðilar eru, sem hafa umboð frá forseta Íslands, samkvæmt 21.gr. 1.mgr. Stjórnarskrár lýðveldisins til að fara fyrir hönd Íslenska lýðveldisins á fund Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar dagana 22.-29. maí í Genf í Sviss, þar sem fulltrúar frá 192 þjóðum munu mæta.

VIÐAUKI I:

Bendum jafnframt á eftirfarandi greinar í almennum hegningarlögum:

X. kafli. Landráð.
86. gr.

Hver, sem sekur gerist um verknað, sem miðar að því, að reynt verði með ofbeldi, hótun um ofbeldi, annarri nauðung eða svikum að ráða íslenska ríkið eða hluta þess undir erlend yfirráð, eða að ráða annars einhvern hluta ríkisins undan forræði þess, skal sæta fangelsi ekki skemur en 4 ár eða ævilangt.

XI kafli. Brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess.
98. gr.

Veki maður eða stýri uppreisn í þeim tilgangi að breyta stjórnskipun ríkisins, þá varðar það fangelsi, ekki skemur en 3 ár eða ævilangt.

Hver, sem tekur þátt í þess konar uppreisn, svo og hver sá, sem sekur gerist um verknað, er miðar að því að breyta stjórnskipuninni á ólögmætan hátt, skal sæta fangelsi allt að 8 árum.

Svar óskast innan 7 daga frá dagsetningu þessa bréfs.

Með kveðju

f.h. félaga í Mannréttindasamtökunum MÍN LEIÐ — MITT VAL

Sigurlaug Þ. Ragnarsdóttir, formaður


Fljótum við sofandi að feigðarósi?

Eftirfarandi færsla birtist á bloggi Kristínar Ingu Þormar

Á meðan þjóðin rífst um Íslandsbankasöluna og önnur mál, eru aðrir og miklu skelfilegri atburðir í vændum, sem flestir fjölmiðlar steinþegja yfir.

Bill Gates hefur tilkynnt um stofnun heimsfaraldursteymis sem mun fylgjast með fullvalda ríkjum og ákveða hvenær þau þurfa að stöðva borgaraleg réttindi fólks, komi upp nýr heimsfaraldur.

Hann segir meðal annars:

Við þurfum samtök sérfræðinga sem eru að fullu fjármögnuð og reiðubúin að koma á samræmdum viðbrögðum við hættulegum faraldri hvenær sem er.

Í bók minni legg ég til að við köllum þennan hóp GERM – Global Epidemic Response and Mobilization – teymið.

Sjúkdómseftirlitssérfræðingar samtakanna myndu leita að hugsanlega hættulegum faröldrum.

Þegar þeir hafa fundið einn slíkan, ætti GERM að hafa getu til að lýsa yfir faraldri og vinna með innlendum stjórnvöldum og Alþjóðabankanum að því að safna fjármagni til að bregðast við honum mjög fljótt.

Sérfræðingar í vöruþróun myndu ráðleggja stjórnvöldum og fyrirtækjum um forgangslyf og bóluefni.

Ennfremur segir hann að teymið myndi með ýmsum löndum samræma ákvarðanatöku um hvernig og hvenær eigi að innleiða lokun landamæra og mæla með grímunotkun.

Samkvæmt honum mun alþjóðlegt teymið samanstanda af 3.000 sjúkdómssérfræðingum sem heyra undir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina (WHO) og mun fá um 1 milljarð dollara á ári í fjárframlög.

Sjá meira hér.

Við munum fá annan faraldur segir hann

We’ll have another pandemic. It will be a different pathogen next time, Gates said.

Sjá hér og hér.

Saga „mannvinarins“ Bill Gates er kolsvört, eins og ég fór aðeins yfir hér í fyrrahaust.

Hans fjárhagslegu tengingar eru víða, hann veitir gríðarlegum fjármunum til fjölmiðla, háskóla, lyfjafyrirtækja, sjúkrahúsa, vísindamanna, og WHO, svo fátt eitt sé nefnt, og hver og einn getur getið sér til um ástæðurnar að baki þessarar „gjafmildi“ hans.

Á sama tíma – er tímasetningin tilviljun?

Það fer ekki mikið fyrir því í fréttunum að stefnt er að afnámi þjóðlegs fullveldis í heilbrigðismálum á komandi þingi WHO 22. – 28. maí næstkomandi!

Þó hefur Gústaf Skúlason gert þessu frábær skil á Útvarpi Sögu, og þetta er skyldulesning!

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin mun á komandi Alþjóðaheilbrigðisþingi í lok maí gera tilraun til valdatöku yfir þjóðum heims með tilllögu um ein miðstýrð alþjóðaviðbrögð við komandi heimsfaröldrum í framtíðinni. Verði tillagan samþykkt og henni framfylgt, þá munu þjóðir heims ekki lengur hafa sjálfsforræði yfir eigin viðbrögðum við sjúkdómum sem skilgreinast sem heimsfaraldur.

Hvað mun þetta þýða?

Þetta mun meðal annars þýða að þessir vitfirrtu glæpamenn muni hafa fullt leyfi til að svipta okkur frelsinu aftur, loka okkur inni, skella öllu í lás, neyða okkur til að láta sprauta í okkur einhverjum „bóluefnum“, og neyða okkur til að nota grímur, nánast þegar þeim dettur í hug.

Þetta mun líka þýða að þeim leyfist að setja hömlur á okkur undir hvaða yfirskini sem þeim dettur í hug, í nafni „alþjóðaheilbrigðis“, til dæmis setja á okkur „loftslags“ lokanir!

Ætla íslensk stjórnvöld að skrifa undir þennan sáttmála „fyrir hönd“ þjóðar sinnar?

Ef þau gera það, í hverra þágu eru þau að starfa? Ekki þjóðarinnar sem kaus þau til starfa fyrir okkar hönd, svo mikið er víst!

Já, við fljótum svo sannarlega að feigðarósi núna

Þegar mannleg samfélög tapa frelsi sínu, þá er það venjulega ekki vegna þess að harðstjórar hafi tekið það af þeim, heldur vegna þess að fólk lætur það af hendi af fúsum og frjálsum vilja til að fá vernd gegn einhverri utanaðkomandi ógn sem því er sagt að steðji að.

Covid „heimsfaraldurinn“ var bara byrjunin og eftirleikurinn ætlar að verða glóbalistunum auðveldur, nú þegar heimsbyggðin er búin að sýna þeim fram á að hversu auðvelt er að fá fólk til að trúa hverju sem er, og hlýða öllu því sem því er sagt að gera.

Kannski verður okkur bara slétt sama ef framtíðaráætlanir þessa „herramanns“ fá að rætast.

SÆNSKA LÆKNAÁKALLIÐ

Tidigare publicerad av Göteborgsposten 3/5-2021 Debatt: Vaccinera ...

Nú hefur undirskriftasöfnunin gegn tillögunni um að WHO fái í framtíðinni að ákveða skilyrði til að takast á við heimsfaraldra, sem sjálfseignarstofnun okkar Läkaruppropet er meðskipuleggjandi, fengið > 2000 undirskriftir. Við teljum að hér sé um örlagamál að ræða; verði tillagan samþykkt verði lýðræðinu ógnað til skamms tíma og raunar allri okkar mannlegu menningu til lengri tíma litið. Ef WHO er við stjórnvölinn verður lokun, andlitsgrímur, bólusetning, bólusetningarvegabréf og mismunun gegn óbólusettum líklega skylda um allan heim innan eins eða fárra ára.

Þá er það “bless, bless” með lýðræði, sjálfstæði þjóðarinnar og rétt hvers einstaklings til að ráða yfir eigin líkama og hvernig fara skuli með hann í veikindum. Svo erum við með heilsufasisma.Frá árinu 2000 hefur WHO þróast frá því að vera alþjóðleg stofnun sem er að mestu fjármögnuð með skatttekjum og með stóran hluta lækna og heilbrigðisstarfsmanna í stjórnun yfir í að vera að mestu einkafjármögnuð stofnun undir forystu milljarðamæringsins Bill Gates og lyfjaiðnaðurinn, og aðildarríkin 194, hafa fengið hlutverk hlýðinna undirverktaka við WHO, án raunverulegra áhrifa.

WHO skortir lýðræðislegt lögmæti með kosningum og gagnsæi er afar takmarkað. exitwho.se

Breskir fjölmiðlar vara við faraldurssáttmála WHO

Á eftir Þýskalandi er Bill Gates stærsti fjárveitandi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO. Mynd © Leif Jørgensen(CC 4.0)

Tillögur um „faraldurssáttmála“ WHO eru alvarleg ógn við fullveldi landa. Því vara breskir stjórnmálamenn við núna. WHO myndi breytast úr því að vera ráðgefandi aðili yfir í alþjóðlegt heilbrigðiseftirlit með þvingunarvald, útskýrir The Telegraph.

Breska The Telepraph greinir frá því, að glóbalistasamtökin WHO, sem eru fjármögnuð af Bill Gates, kunni að fá vald til að koma á „lokunum“ í Bretlandi í framtíðinni. Þetta verður raunveruleikinn, ef fyrirhugaður heimsfaraldurssamningur verður að veruleika.

Skora á ríkisstjórnina að koma í veg fyrir valdatöku WHO

Aðildarríkin yrðu, ef tillögurnar næðu fram að ganga, að fylgja fyrirmælum WHO í komandi heimsfaraldri, þar á meðal að taka upp „ráðstafanir“ eins og bólusetningarvegabréf, lokun landamæra og sóttkví, segir í blaðinu. Bretland myndi einnig neyðast til að eyða 5% af heilbrigðisáætlun sinni í að undirbúa nýja veirufaraldra. Í bréfi sem blaðið hefur sent til ríkisstjórnarinnar, varar fjöldi íhaldssamra þingmanna við samningnum og skora á utanríkisráðuneytið að koma í veg fyrir fyrirhugaða valdatöku WHO:

„Augljósum metnaði … WHO um að fara úr ráðgefandi stofnun yfir í stjórnandi alþjóðlegt yfirvald.“

WHO fær alheimsvald í lýðheilsumálum

Heimsfaraldurssáttmáli WHO myndi á „umtalsverðan hátt“ takmarka möguleika Bretlands til að móta eigin reglur og fjárhagsáætlanir, telja stjórnmálamennirnir. Samkvæmt The Telegraph þýðir sáttmálinn, að ráðleggingar WHO verði „bindandi.“ Það eru líka kröfur til aðildarríkjanna að viðurkenna glóbalistastofnunina sem „alheimsvald í lýðheilsumálum.“ Aðildarríkin verða að:

„Viðurkenna WHO sem leiðbeinandi og samhæfingarvald fyrir alþjóðleg lýðheilsuviðbrögð … og skuldbinda sig til að fylgja ráðleggingum WHO í alþjóðlegum lýðheilsuviðbrögðum sínum.“

Geta lokað Bretlandi og tekið upp bólupassa – VAKNIÐ!

Breska ríkisstjórnin neitar, að hún muni samþykkja sáttmála sem ógni fullveldi landsins eða komi í veg fyrir, að Bretar stjórni eigin heilbrigðisstefnu. Á samfélagsmiðlum Telegraph hrósað fyrir að birtaviðvörunina. Einn skrifar á Twitter:

„Munið þegar við sem vöruðum við þessu vorum hædd sem „samsæriskenningasmiðir?“ Sjá: Heimsfaraldurssáttmála WHO um að þvinga lokanir í Bretlandi – og jafnvel að innleiða bólusetningarvegabréf. Hver ræður eiginlega? Vaknið!“

Annar twitternotandi skrifar:

„Loksins byrja fjölmiðlar í Bretlandi að sjá hættuna. Heimsfaraldurssáttmálinn gæti leitt til lokana í Bretlandi. Það sem þeir meina er að hann muni leiða til lokana. Þeir þora bara ekki að viðurkenna það. Haldið áfram! Við getum stoppað þetta!“

Ríkisstjórn

HVAÐ Á AÐ GERA BÖRNUNUM?

Þetta er opið bréf til mennta- og barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar, heilbrigðisráðherrra Willum Þórs Þórssonar og til foreldra og forráðamanna barna og unglinga. Lesið greinina endilega til enda – því það sem hér er sett fram er þegar komið í ferli og því þarf að bregðast fljótt við sé óskað eftir að breyta því.

Þess má að geta að ég sendi þessa grein til Morgunblaðsins sem valdi að birta hana ekki. Væntanlega er ég of berorð, en það þarf að segja hlutina eins og þeir eru.

Þar sem ég fjalla um nýja stefnu í kynfræðslu barna í þessari grein, vil ég byrja á að renna yfir þá STAÐLA UM KYNFRÆÐSLU í Evrópu, sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) gefur öllum stefnumótandi yfirvöldum og þeim sem hafa yfirumsjón með heilbrigðis- og kennslumálum um allan heim fyrirmæli um að fylgja. Staðlarnir eru frá árinu 2010 og virðast ekki hafa verið uppfærðir.

Íslensk stjórnvöld hafa samþykkt þessa staðla WHO, sem og samsvarandi staðla sem Sameinuðu þjóðirnar gefa út undir því yfirskini að þeir tengist sjálfbærri framtíð. Kennsluefnið er þegar komið inn í grunnskóla hér á landi.

STAÐLARNIR

Smábörn á aldrinum 0-4 ára eiga að læra sjálfsfróun og þróa með sér áhuga á líkama annarra.

# Börn á aldrinum 4-6 ára eiga að læra um kynferðislegar tilfinningar, upplifa nautn eða unun í gegnum snertingu og sjálfsfróun og læra að „tjá kynferðislegar þarfir sínar og óskir“[ii].

# Börn á aldrinum 6-9 ára eiga að læra um samfarir, horfa á klám á Netinu, eiga sér „leynda ást“ og stunda sjálfsörvun

# Börnum á aldrinum 9 ára skal kennt að hafa sína fyrstu kynferðislegu reynslu (samræði?), örva nautnir, stunda sjálfsfróun, fá fullnægingu og hvernig nota megi farsíma og Netið til að upplifa og læra um kynlíf. Einnig á að kenna þeim sem eru 9-12 ára að kynlíf geri þau heilbrigðari og hamingjusamari og hvernig þau geti líka „elskað“ fólk af sama kyni.

Mynd úr hollenskri kennskubók um kynfræðslu

ELÍTAN OG BARNANÍÐ

WHO og SÞ (sem eru sjálfseignarstofnanir sem segja ríkisstjórnum heims fyrir verkum) ráða til sín tungulipra töframenn, sem vinna ötullega að því að telja fólki trú um að kynlífsvæðing barna sé eitthvað dásamlegt. Þetta eru sömu aðilar og stefna að einni alheimsstjórn, þar sem planið er að Elítan verði allsráðandi.

Elítan er þröngur hópur fólks, sem lengi hefur stjórnað heiminum á bak við tjöldin, þótt almenningur hafi verið ómeðvitaður um það. Meðal Elítunnar telst eðlilegt að stunda barnaníð og jafnvel fórna börnum til dýrkunar Djöflinum.

Gert er ráð fyrir að árlega hverfi um átta milljónir barna[iii](smellið á hlekkinn til að skoða Redacted fréttaumfjöllunina) um heim allan. Þeim er meðal annars stolið af hamfarasvæðum, úr stórum skemmtigörðum, í þjóðgörðum, frá foreldrum/heimilum sínum eða þau tæld frá fátækum foreldrum með loforði um betri framtíð fyrir börnin. Þau loforð rætast aldrei því börnin eru seld til barnaníðinga. Eftirspurnin er mikil bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu og fæstir vita hver örlög þeirra verða.

Nú þegar þetta atferli Elítunnar[iv] er að komast í hámæli, eru þeir að gera allt sem þeir geta til að lögleiða það, svo þeim verði ekki refsað fyrir athæfi sitt. Holland ríður á vaðið en fyrir þinginu þar liggur tillaga um að gera samræði fullorðinna við börn löglegt alveg niður í ungbörn.

Slíkt ætti kannski ekki að koma á óvart vegna þess að hollensku Rutgers samtökin

[v]

 sáu um að semja þessa staðla fyrir WHO. Rutgers samtökin hafa lengi barist fyrir lögleiðingu á samræði fullorðinna við ung börn og gefið út leiðbeiningarbæklinga um hvernig tæla megi ung börn til sín, enda er stofnandi Rutgers yfirlýstur barnaníðingur.

HVERNIG FER KENNSLAN FRAM?

Er hegðun mín í lagi? Þið viljið það báðir (strákarnir). Þið eru jafningjar (stelpa og strákur). Enginn sér okkur (stelpa og strákur). Staðurinn er OK (stelpurnar á klósettinu). Þú ert á réttum aldri (strákur stendur 9+ á bolnum hans). Enginn meiðir sig (sem er lygi).

Ráðherrar mennta- og barna- og heilbrigðismála geta kannski upplýst foreldra og forráðamenn ungra barna, svo og aðra um það hvernig þessi kennsla eigi að fara fram. Þar til þær upplýsingar koma frá ráðherrunum, er einungis hægt að setja fram nokkrar vangaveltur um framkvæmd hennar.

Koma foreldrar kannski til með að fá skilaboð í gegnum Mentor um að hópfróun verði bæði á litlu og stóru deildinni í leikskólanum næsta mánudag, svo best sé að hafa börnin í fötum sem auðvelt sé að klæða þau úr? Verða það leikskólakennarar sem eiga að káfa á börnunum til að kenna þeim sjálfsfróun – eða verður það verkefni falið öðrum aðilum?

Mega foreldrar eldri barna hugsanlega vænta þess að fá boð í gegnum Mentor um að börnum verði sýndar klámmyndir á föstudögum, svo þau geti æft sig heima yfir helgina? Eða á fræðslan kannski að fara fram án vitundar foreldra eða vera kennd í frístund eftir skóla – svo kennarar þurfi ekki að sjá um hana?

Í Hollandi þar sem þegar er byrjað að hrinda þessu kennsluefni í framkvæmd, er börnum sagt að klámmyndir og annað myndefni sem þau horfa á í þessari kynfræðslu sé þeirra leyndarmál – sem þýðir að þau eigi ekki að tala um það við foreldrana.

HVAÐ VARÐ UM EINKASVÆÐIÐ?

Í mörg ár hefur börnum verið kennt að þau eigi sitt einkasvæði sem eru kynfæri þeirra (og endaþarmur). Þessi svæði megi enginn snerta nema þau og einhver sem þau treysta, eins og foreldrar eða aðrir forráðamenn. Á nú að fella þessa vörn á einkasvæðinu niður og leyfa hverjum sem er að snerta þau?

Þegar slík vörn er rofin er það fyrir lífstíð og þeir sem hafa orðið fyrir nauðgun eða annarri kynferðislegri misbeytingu á unga aldri bera þess seint bætur. Afleiðingarnar fylgja þeim langt inn í fullorðinsárin með ómældum skaða. Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem leiðist út í drykkju, eiturlyfjaneyslu eða aðrar fíknir á í mörgum tilvikum sögu um kynferðislega misnotkun í æsku.

Ég varð sjálf fyrir kynferðislegri misnotkun (nauðgun) af hendi unglings þegar ég var tæplega sjö ára. Ég þekki þær afleiðingar sem slíku áfalli fylgja og þótt ótrúlegt megi virðast er ég enn að vinna úr þeim, enda hófst sú vinna ekki fyrr en ég var um fertugt. Mín fíkn varð sykur, því hann er svo sætur og breiðir svo vel yfir allan innri sársauka – eða það heldur maður um tíma.

VERNDIÐ BÖRNIN YKKAR

Ég hvet alla foreldra til að fara fram á nánari kynningu á þessu kynfræðsluefni bæði frá heilbrigðis- og mennta- og barnamálaráðherra. Foreldrar hafa rétt á að neita að samþykkja svona kennsluefni ef þeir telja að það geti haft skaðleg áhrif á börn þeirra. Mikilvægt er að flestra mati að leyfa börnunum að njóta æskunnar í friði og vernda þau fyrir níðingum.

Ef ráðherrarnir svara ekki kalli (sem þeir sjaldnast gera) geta foreldrar alltaf snúið sér til skólastjórnenda og hjúkrunarfræðinga skólanna til að krefja þá upplýsinga um málið.

Rétt er að hafa í huga að hér á landi miðast samræðisaldur ennþá við 16 ára. Því er nægur tími til stefnu, þótt ekki sé farið að kenna um kynlíf fyrr en að kynþroskaaldri kemur, sem er yfirleitt í kringum 12-14 ára aldurinn.

Þá kemur að mínu mati öll kynfræðsla sterk inn, einkum og sér í lagi ef hún byggist á ást og nánd, en ekki á klámi og afbökun þeirrar fallegu samtengingar milli tveggja einstaklinga sem hjartatengt kynlíf getur verið.

Ef þér fannst þessi grein áhugaverð, deildu henni þá áfram til annarra, einkum þeirra sem eiga börn á aldrinum 0-12 ára.

Myndir: Úr kennslubók í kynfræðslu í hollenskum skólum / Canstockphoto.com /Nmedia

Heimildir:

[i] https://www.stopworldcontrol.com/downloads/WHOStandards-for-Sexuality-Ed-in-Europe.pdf

[ii] Þessi og annar texti sem er innan gæsalappa er innan gæsalappa í stöðlunum.

[iii] https://youtu.be/MNIKASuG52M

[iv] https://mittval.is/who-instructs-schools-to-teach-toddlers-masturbation-and-sex-at-school/

 https://rutgers-nl.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=is&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

image_print
Deila áfram:

  

MEIRA UM BÖRNIN

Það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðu um grein sem ég skrifaði í síðustu viku undir heitinu HVAÐ Á AÐ GERA BÖRNUM? Mér finnst reyndar frábært að hún skyldi vekja hörð viðbrögð, því það virðist þurfa til að fólk vakni og fari að kynna sér betur, bæði það sem fram fer innan veggja skólanna og eins það sem er að gerast í heiminum.

Eins og við var að búast var ráðist á sendiboðann eða mig, en lítið fjallað um umræðuefnið. Viðbrögð frá fólki sem ekki þorir að koma fram undir prófílmynd á Facebook hafa verið einkar áhugaverð.

Þar hefur ekki skort orðavalið. Sem betur fer er ég ekki mjög hörundsár, því ef svo væri myndi ég sennilega telja þau til niðrandi hatursorðræðu eins og gert var í þessu tilviki – og fékkst dæmt sem slíkt í Hæstarétti. Mikill er máttur móðgunarinnar.

STAÐLAR WHO

Ég vísaði í fyrri grein minni til staðla WHO um kynfræðslu í Evrópu, í gegnum slóð sem ég tók af síðu sem var að fjalla um þá, líkt og ég er að gera hér. Það fór fyrir brjóstið á einhverjum og ég var sökuð um að vera með falsfréttir, þótt greinilega hafi komið fram á þeirri slóð að hún væri inn á STAÐLA WHO UM KYNFRÆÐSLU. Hér er hins vegar að finna beina tilvísun inn á síðuna hjá WHO í Evrópu, þar sem STAÐLAR UM KYNFRÆÐSLU eru með nákvæmlega samhljóma texta og ég vísaði til í fyrri grein minni. Um er að ræða staðla sem skipta fræðslunni niður í nokkra aldurshópa eða frá 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15 og 15 ára og eldri – sjá bls. 35 í stöðlum WHO.

Ég veit ekki hvort einhverjir foreldrar voru kallaðir til þegar gerð var vinnuáætlun eftir þessum stöðlum fyrir leikskóla og grunnskóla hér á landi, en á bls. 14 í stöðlum WHO, segir: að það gæti verið nytsamlegt að koma á einhvers konar samstarfi við foreldra, ekki bara til að tryggja nauðsynlegan stuðning frá þeim, heldur til að tryggja að óformlegt hlutverk foreldra myndi „passa“ við formlegt hlutverk skólans. Gerð er krafa til slíks í Austurríki. Mér er ekki kunnugt um að svo sé hér á landi.

KYNFRÆÐSLA FRÁ UNGA ALDRI

KYNFRÆÐSLA FRÁ UNGA ALDRI

Á bls. 34 í stöðlum WHO undir lið 1.3 er spurt hvers vegna ætti að hefja kynfræðslu fyrir fjögurra ára aldur? Á eftir fylgir skýring á því þar sem segir: Í þessari skýrslu er litið á kynfræðslu – eins og áður hefur komið fram – út frá breiðu og heildrænu sjónarhorni, byggt á skilningi þess að kynhneigð (kynferði eða kynvitund) sé jákvæður eiginleiki mannkyns. Litið er á barn sem kynveru frá fæðingu, þótt kynhneigð eða kynvitund sé á margan máta öðruvísi en hjá fullorðnum, eins og kemur fram í stöðlum WHO um kynfræðslu.

Á bls. 35 í stöðlum WHO kemur fram að kennsluefnið hafi verið flokkað í nokkur þemu almenns eðlis eins og „Mannslíkamann og þróun hans“ – „Frjósemi og æxlun“ – „Kynhneigð og tilfinningar“ – „Sambönd og lífsstíll“ – „Kynhneigð og réttindi“ – Samfélags- og menningarlega skilgreiningu á kynhneigð“.

Á bls. 38 í stöðlum WHO kemur fram að á aldursbilinu 0-4 ára þurfi að fræða/kenna börnum um ánægju og unað af því að snerta eigin líkama, sjálfsfróun í barnæsku, uppgötvun á eigin líkama og kynfærum – og að líkamleg nánd sé hluti af eðlilegu lífi allra og að hjartagæska og líkamleg nánd séu tjáningarform ástar og blíðu.

Á bls. 45 í stöðlum WHO undir aldursliðnum 9-12 ára og reyndar eitthvað víðar í STÖÐLUM UM KYNFRÆÐSLU í Evrópu er fjallað um mikilvægi þess að börn verji sitt einkasvæði og læri að segja: Já eða Nei, eftir því sem við á. Hér er að finna myndefni sem styður við þá fræðslu hér á landi.

HVER Á AÐ KENNA OG HVERNIG Á AÐ KENNA?

Við vitum flest að börn á unga aldri læra yfirleitt hlutina með því að herma eftir þeim sem eldri eru. Þess vegna velti ég í fyrri grein því fyrir mér hvernig kennslan ætti að fara fram og lagði fram tvær vangaveltur um það. Eiga kennarar á öllum skólastigum að vera með sýnikennslu, á að kenna þetta verklega eða með myndböndum.

Ég óskaði eftir því að Heilbrigðisráðherra og Mennta- og barnamálaráðherra gæfu skýringar á kennsluaðferðunum. Ég hef auk þess að birta greinina á Facebook og „tengja“ hana við nöfn viðkomandi ráðherra, sent þeim bréf með greininni í ábyrgðarpósti. Nú viku síðar hefur ekkert svar borist, en almennt ber þingmönnum og ráðuneytum skylda til að svara innan 7 daga frá móttöku bréfa, svo væntanlega heyri ég frá þeim í næstu viku.

Á bls. 42 í stöðlum WHO kemur fram að í kynfræðslu fyrir 6-9 ára eigi að fjalla um ást, það að vera ástfanginn, um hjartagæsku, kynlíf í fjölmiðlum (þar með talið á netinu), ánægju og nautn þess að snerta eigin líkama (sjálfsfróun/sjálfsörvun), rétt kynferðislegt orðaval og samræði. 

Við leit á vefnum – og reyndar víðar – fann ég ekkert kennsluefni sem tengdist ást og því að vera ástfanginn nema fyrir þá sem eldri eru. Ég fann hins vegar upplýsingar um kennsluefni fyrir börn 6-10 ára og starfsfólk, þar sem viðfangsefnið á að vera: Andleg og félagsleg vellíðan, kynfræðsla, kynheilbrigði, forvarnir, jafnrétti, seigla/þrautseigja, styrkleikar, sjálfsmynd, klám, líkamsímynd/líkamsvirðing.

Eini hlekkurinn sem fylgdi þessu kennsludæmi fjallaði um leiðbeiningar um hvernig tala ætti um klám við börn á yngsta stigi.

„ÉG ÆTLA AÐ VERÐA LESBÍA“

Ein vinkona mín sagði mér frá samtali 9 ára gamals barnabarns (stelpu) og vinkonu hennar. Þær sátu aftur í bílnum hjá henni og barnabarnið sagði: „Ég ætla að verða lesbía!“ og vinkonan svaraði: Ég ætla líka að verða lesbía en önnur vinkona mín ætlar að verða bi-sexual!“ Þær voru alveg með þetta á hreinu enda kom í ljós að þeim hafði verið sagt í skólanum að þær þyrftu að ákveða þetta strax. Veit ekki hvort það var gert í gegnum myndband eða kom beint frá kennaranum.

Ef skoðuð eru veggspjöld sem hangið hafa uppi í sumum skólum (veit ekki hvort það er enn í öllum), virðist frekar vera ýtt undir samkynhneigð en hitt. Kannski er það hluti af ferli síðustu ára, því ef litið er um öxl nokkur ár aftur í tímann hefur varla verið framleidd sú sjónvarpssería eða kvikmynd, að ekki séu samkynhneigðir í aðalhlutverkum – og allt myndefni hefur mikið innrætingargildi.

Jafnvel í teiknimyndunum er það gert – eins og sjá má hér – en þetta er hluti af kennsluefni í grunnskólum hér á landi.

Ég fann hvergi neitt um gagnkynhneigð né um gagnkynhneigðar fjölskyldur, þótt þær séu í miklum meirihluta í heiminum. Minnihlutinn stjórnar greinilega umræðunni og kennsluefninu eins og sakir standa.

Á bls. 24 í stöðlum WHO kemur þó skýrt fram að ungbörn læra fljótt að þau séu strákar og stelpur og þróa með sér skilgreiningu á kyni sínu. Í þessum STÖÐLUM UM KYNFRÆÐSLU frá WHO rakst ég hvergi á umfjöllun um að fólk fæddist í röngum líkama, en kannski er það vegna þess að staðlarnir eru frá árinu 2010.

Ég sá hins vegar nýlega mynd sem tekin var af plakati sem hékk uppi í leikskóla, þar sem á stóð: Þú getur verið strákur – Þú getur verið stelpa – eða Þú getur verið hvað sem er. Því miður fékk ég ekki eintak af myndinni svo ég get ekki deilt henni hér.

FRÆÐSLA FYRIR ÞAU SEM ELDRI ERU

Ég er alveg sammála því að kynfræðsla í skólum sé mikilvæg, einkum ef hún er byggð á kærleiksríkri nánd, auk þess sem ekki er verra að hún fái stuðning frá foreldrum. Hins vegar finnst mér að ýmsa þætti hennar mætti byrja að kenna síðar en við fæðingu eða fyrir 4ra ára aldurinn.

Hér er að finna kennsluefni sem greinilegt er að eldri (en 4 ára) nemendur, ásamt Siggu Kling, voru þátttakendur í að gera.

Enn á ný hvet ég foreldra til að kynna sér HVAРer verið að kenna börnunum þeirra, svo börnin búi ekki í einni veröld og foreldrarnir í annarri. Margar sveitarstjórnir hafa gert samstarfssamning við Samtökin 78, sem hafa þróast úr því að vera samtök samkynhneigðra yfir í að vera samtök transfólks.

Svo virðist sem Hafnarfjörður hafi riðið á vaðið árið 2015 og síðan endurnýjað samning við þau árið 2022. Kynntu þér endilega hvort slíkur samingur sé í gildi í þínu sveitarfélagi og hvort rætt hafi verið við foreldra skólabarna þar, um það hvort þau séu sátt við kennsluaðferðir þeirra.

Ef þér fannst þessi grein áhugaverð deildu henni þá endilega með öðrum.

Þér er velkomið að skrá þig á PÓSTLISTANN minn til að fá reglulega sendar greinar um sjálfsrækt, andleg málefni, stjörnuspeki og náttúrulegar leiðir til að styrkja heilsuna.

Myndir: Af vefsíðu reykjavik.is en veggspjöldin hafa gjarnan verið hafðar uppi á göngum og í matsal skóla þar sem allir aldurshópar hittast – og CanStockPhoto.com/pressmaster

Heimildir:

https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-for-sexuality-education/

https://reykjavik.is/stuttar-teiknimyndir-med-hinsegin-ivafi

https://en.wikipedia.org/wiki/Heterosexuality

https://reykjavik.is/vika6-fraedslumyndbond

https://gudrunbergmann.is/meira-um-bornin


WHO hefur áform um áframhaldandi faraldra smitsjúkdóma næstu 10 ár!


Eftirfarandi færsla birtist á bloggi Kristínar Ingu Þormar.

Stærsta lygi heimssögunnar er þessi svokallaði Covid „heimsfaraldur“, það var í raun aldrei neinn alvöru heimsfaraldur í gangi.

Gögn hafa verið fölsuð í stórum stíl og hömlurnar sem voru settar á mannkynið áttu aldrei neinn rétt á sér, voru í raun gjörsamlega tilhæfulausar, rétt eins og þessi svokölluðu „bóluefni“ sem búið er að sprauta í stóran hluta mannkyns.

Að rústa 190 fullvalda ríkjum félagslega, pólitískt og efnahagslega getur ekki verið „lausn“ á baráttu gegn vírusnum. En það var hin þvingaða „lausn“ sem var innleidd í nokkrum áföngum alveg frá upphafi „heimsfaraldursins“ í janúar 2020. Þetta var eyðilegging á lífum fólks og borgaralegum samfélögum.

Fölsuð vísindi voru notuð til að styðja við þessa skelfilegu áætlun, og lygunum var haldið uppi með gríðarlegum einhliða áróðursherferðum í fjölmiðlum um heim allan.

Hræðsluáróðurinn var linnulaus nánast allan sólarhringinn og fólk stöðugt minnt á „ógnina“ í fjölmiðlunum.

Söguleg lokun (lockdown) þann 11. mars 2020 olli skelfilegum efnahagslegum og félagslegum glundroða um heim allan. Þetta var í raun efnahagslegt stríð, stríð gegn mannkyninu.

Þessi djöfullega áætlun hefur grafið undan fullveldi þjóðríkja, stuðlað að öldu gjaldþrota og gert fólk fátækt um heim allan og leitt til vaxandi skuldasöfnunar.

Sterkir innviðir alþjóðlegs kapítalisma, auðmagn, ásamt njósna- og herbúnaði eru drifkrafturinn.

Með því að nota háþróaða stafræna tækni og fjarskiptatækni, eru lokanirnar og skemmdarverkin á heimshagkerfinu fordæmalaus í heimssögunni.

Ítarleg heimild og meira efni

Blekkingarnar

Fólk hefur verið sent í þessi PCR próf í milljarðavís, þrátt fyrir að vitað sé að þau voru aldrei hönnuð til að greina hvort einhver sé veikur eða ekki.

„Vísindin“ hafa breyst nánast dag frá degi, og undir því yfirskyni hafa verið réttlættar meiri hömlur á okkur.

Nærtækt dæmi er þegar sóttvarnalæknir okkar vísar í einhver „ný vísindi“ eða „nýjar rannsóknir“ án þess að sýna fram á nokkur gögn, og segist gjarnan vera að fylgja tilmælum WHO, sem vill svo til að er að sækjast eftir því að ná fullkomnum yfirráðum yfir heilbrigðismálum heimsins núna síðar í maí!

Sjá umfjöllun mína um það hér í færslunni Fljótum við sofandi að feigðarósi?

Heiðarlegir vísindamenn og læknar hafa verið smánaðir, bannaðir og útskúfaðir fyrir að „dirfast“ að tala á móti þessari einu leyfðu umræðu um „bóluefnin“ og „faraldurinn“, á meðan menn eins og Dr. Fauci fá að eiga senuna alveg skuldlaust, rétt eins og Bill Gates sem er ekki læknir né hvað þá sérfræðingur í heimsfaröldrum.

Hér er eitt dæmi um Dr. Fauci og hér er annað.

Faraldurinn er notaður til að koma á alræði í heiminum!

0507

Í þessu einstaka 30 mínútna vídeói er dreginn fram hluti af atburðarrásinni mánuðina og árin fyrir „heimsfaraldurinn“, þar á meðal klippur með sláandi ummælum ýmissa aðila. Horfið á það allt til enda.

Nokkrir punktar úr vídeóinu:

 • Árið 2017 fullyrti Fauci að upp kæmi óvæntur faraldur á næstu árum, og ekki bara hann, heldur líka hjónin Bill og Melinda Gates, forstjóri WHO, og fleiri.
 • Karl Bretaprins sem er virkur þátttakandi í áætlunum The World Economic Forum hótar fleiri faröldrum og hörmungum nema heimsbyggðin gangist undir endurræsinguna miklu, eða The Great Reset.
 • Hollenskur veirufræðingur hjá WHO segir þar vera 10 ára áætlun um áframhaldandi faraldra smitsjúkdóma.
 • Árið 2010 gaf Rockefeller stofnunin út „Scenarios for the future“, eða einhvers konar atburðarás fyrir framtíðina, þar sem fjallað var um faraldur kórónuveiru, sem endaði með alheimseinræði, Operation Lock Step, „A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback“.
 • Á árunum 2017 – 2018 var hundruðum milljóna Covid prófa dreift um allan heim – löngu fyrir „heimsfaraldurinn“.
 • Mánuðum áður en „heimsfaraldurinn“ skall á, var Fauci þegar tilbúinn með „bóluefni“.
 • Mánuðum fyrir Covid ræddi pallborð nauðsyn alþjóðlegs truflandi atburðar til að gera heiminn reiðubúinn að samþykkja tilraunabóluefni.
 • Árið 2017 gaf John Hopkins háskólinn út framúrstefnulega framtíðarsýn um faraldur kórónuveiru.
 • Fjórum mánuðum fyrir Covid stóð Bill Gates fyrir Event 201, sem var æfing í viðbrögðum við kórónuveirufaraldri.
 • Fjórum mánuðum fyrir Covid ræddu Fauci og starfsmenn HHS um nauðsyn alheimsatburðar til að sprengja „kerfið“ upp til þess að gera almenning viljugan til að þiggja mRNA tilraunabóluefni.
 • Fimm mánuðum fyrir Covid var gefin út handbók í Ástralíu um kórónuveirufaraldur.
 • Fimm mánuðum fyrir Covid fyrirskipaði WHO öllum ríkisstjórnum að undirbúa yfirvofandi heimsfaraldur kórónuveiru.
 • Sex mánuðum fyrir Covid kallaði The Global Vaccination Summit eftir öflugum eftirlitskerfum til að tryggja áframhaldandi bólusetningar á öllu mannkyninu.
 • Einu ári fyrir Covid þjálfaði evrópskur veirusérfræðingur alþjóðlega leiðtoga í því hvernig ætti að undirbúa almenning fyrir heimsfaraldur, þar sem hann kenndi þeim m.a. hvernig ætti að skapa ótta með fölsuðum dánartölum til að fá fólk til að bólusetja sig.
 • Hvernig fólk er búið undir framtíðar atburði í gegnum afþreyingarefni til að fá það til að meðtaka það sem sé um það bil að gerast. Má þar nefna sjónvarpsþætti og bíómyndir sem lýsa nákvæmlega því sem er að gerast í dag.
 • Þúsundir lækna og vísindamanna um allan heim segja að þessi faraldur hafi verið planaður í þeim tilgangi að ná valdi yfir heiminum og fækka mannkyninu.

Það er ekki lengur hægt að kalla allt þetta samsæriskenningar, sannanirnar blasa við þeim sem nenna að leita sér upplýsinga og staðreynda – hjá öllum öðrum en þeim sem hafa viðhaft og stutt þennan skelfilega hræðslu- og bólusetningaráróður í rúm tvö ár núna.

Hér á landi mætti nefna þríeykið með Þórólf fremstan í fararbroddi, Kára Stefánsson, Ragnheiði Ósk Erlendsdóttur, og fleiri, með dyggum stuðningi flestra fjölmiðla. Þetta fólk eru beinir þátttakendur í þessari samræmdu alþjóðlegu aðför gegn þjóð sinni, og í raun heimsbyggðinni allri.

RÍKISSTJÓRN BANDARÍKJANNA OG KÓRÓNULYGI WHO

Þar sem sitjandi forseti og fylgdarlið hans eru um það bil að fara yfir til Sameinuðu þjóðanna og WHO í smá gæðatíma og greiða atkvæði um að sniðganga stjórnarskrána, virðist þetta góður tími til að fara stuttlega yfir núverandi stöðu mála. Spyrðu sjálfan þig, hefur þetta fólk áunnið sér traust okkar? Hafa þeir einhvern rétt til að setja og lögregla alþjóðlega heilbrigðisstefnu? Svo virðist sem Joe Biden (eða hver sem er núverandi brúðumeistari hans) og Tony Fauci haldi það.

OKKUR MÍN LEIÐ – MITT VAL

Tilgangur félagsins, sem var stofnað þann 26. mars árið 2021, er að vinna að hvers konar mannréttindamálum, heilsufrelsi, virðingu fyrir sjálfræði einstaklinga yfir eigin líkama.

Við krefjumst þess að: Siðareglur læknaHelsinki-yfirlýsinginMannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðannaGenfaryfirlýsinga læknaMannréttindasáttmáli Evrópusambandsins, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands séu virt í samfélaginu.


Einnig að tryggja ferðafrelsi án takmarkana og varna því að hér á landi verði komið á einræði undir því yfirskyni að verið sé að vernda heilsu fólks. Jafnframt að vinna að því að opinber stjórnsýsla og eftirlitsaðilar fari eftir lögum og reglugerðum, hvað varðar upplýsingagjöf og réttindi einstaklinga.

www.mittval.is/um-okkur


HEIMILDIR

ps://doctorsappeal.com

tps://twitter.com/lakaruppropet1/status/1673341890110824453

https://frettin.is/2022/05/19/senda-forseta-islands-og-radherrum-abyrgdarbref-vegna-hugsanlegs-valdaframsals-til-who

https://utvarpsaga.is/farsottarsattmali-who-bindandi-fyrir-thau-riki-sem-samthykkja

https://utvarpsaga.is/oska-eftir-upplysingum-um-hverjir-sitji-fyrir-hond-islands-a-fundi-who-og-minna-radamenn-a-skyldur-sinar

https://www.utvarpsaga.is/sex-dagar-i-ad-who-fai-gridarleg-vold-yfir-heilbrigdismalum-194-landa-malid-hefur-ekki-enn-verid-raett-a-thingiFl?

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsar-skrar/Heilbrigdisstefna_4.juli.pdf

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/06/28/Heilbrigdisstefna-til-arsins-2030-asamt-fimm-ara-adgerdaaaetlun

WHO hefur áform um áframhaldandi faraldra smitsjúkdóma næstu 10 ár!

Sex dagar í að WHO fái gríðarleg völd yfir heilbrigðismálum 194 landa – Málið hefur ekki enn verið rætt á þingi

Barist gegn valdatöku WHO á fullveldi Bandaríkjanna í heilbrigðismálum

Öldungadeildarþingmaðurinn Rick Scott varar við því, að ríkisstjórn Bidens veiti Kína og WHO þjóðarfullveldi yfir heilbrigðismálum Bandaríkjanna

AÐVÖRUN! Stefnt að afnámi þjóðlegs fullveldis í heilbrigðismálum á komandi Alþjóðaheilbrigðisþingi WHO 22. – 28. maí

https://utvarpsaga.is/barist-gegn-valdatoku-who-a-fullveldi-bandarikjanna-i-heilbrigdismalum

https://utvarpsaga.is/oska-eftir-upplysingum-um-hverjir-sitji-fyrir-hond-islands-a-fundi-who-og-minna-radamenn-a-skyldur-sinar

https://gudrunbergmann.is/hvad-a-ad-gera

https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2278523/

ps://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2279029/

https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar

https://kristinthormar.blog.is/blog/kristinthormar/entry/2278523/#comment3781008

https://rwmalonemd.substack.com/p/government-and-who-corona-lies

TEDROS WHO?

Tedros hefur aldrei verið bólusettur – Segir sig vera of merkilegan mann til þess og að bóluefnin virki hvort sem er ekki.(MYNDBANS)

Óbólusettur forstjóri WHO, Tedros A. Ghebreyesus: ,,Þeir eru nú að drepa börn með bóluefnislyfjum“ (myndbandsviðtal).

WHO stefnir að gera bólusetningu að skilyrði fyrir inngöngu í leikskóla eða grunnskóla og sem kröfu til að hafa rétt á velferðarbótum árið 2024

ER ÍSLAND FAST Í KLÓNUM Á PERVERTÍSKUM HNATTRÆNINGJUM?

Hefði nýja Stjórnarskráin verið samþykkt þá væri Ísland undirselt nýstofnaðri stofnun GAVI, alþjóðlega bóluefnaráðinu og WHO

Opið bréf Til ríkisstjórnar Íslands, barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar, Willum Þórs Þórssonar, starfsmanna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi, UNICEF á Íslandi, umboðsmanns barna og grunnskólakennara á Íslandi

Lokunarskrár Matt Hancock: “Hvenær tökum við næsta afbrigði í notkun?” – Fasismi og hreinræktuð illmennska“ er vegferð samfélags WEF glóbalista

WHO instructs schools to teach toddlers masturbation and sex at school

SCREW THE WHO – Stop WHO Global Pandemic Treaty Fascism

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar hafa hleypt af stokkunum alþjóðlegri aðgerð þar sem öfgafull kynlífsvæðing lítilla barna er í þeim tilgangi að staðla barnaníð.

Landlæknir hreinsar út allar vefsíður um heimsmarkmiða lýðheilsusamstarf Íslands við UN og WHO

Áríðandi Tilkynning ! -Annað óformlegt samráð WHO um óformlega áherslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hélt “Óformlegt markvisst samráð” miðvikudaginn 5. október 2022.