Persónuverndarstefna

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val hafa sett sér stefnu í samræmi við nýja persónuverndarlöggjöf (GDPR) sem kom til framkvæmdar 25. maí 2018 í Evrópu. Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi félagsins og hjá stjórnarmönnum þess. Nauðsyn var á skarpari reglum sem snúa að meðferð fyrirtækja og stofnanna á persónuupplýsingum og eru reglurnar því kærkomin réttarbót.

 

Ný persónuverndarstefna Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val er eftirfarandi:

Almennt

  • Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leggja áherslu á öryggi persónuupplýsinga gesta á síðuna.
  • Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leggja áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leggja áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita félögum.
  • Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leggja áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um félaga og aðra gesti og að sú vinnsla sé unnin á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.
  • Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leggja áherslu á að allar upplýsingar um gesti síðunnar Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val, sem þeir láta félaginu í té eða sem Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu nýttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

 

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val safna og varðveita persónuupplýsingar gesta. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um gesti í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val

 

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val ábyrgjast;

  • Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
  • Að þegar deilt er persónuupplýsingum félagsmanna með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbinda Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
  • Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
  • Að gestir á síðuna Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val séu eigendur að sínum persónuupplýsingum.

 

RÉTTUR HINS SKRÁÐA

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er meðal annars átt við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga.

Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið: mittval@mittval.is. Netfangið hennar Cillu sigurlaug@mittval.is

 

TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val áskilja sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins.

 

HEIMASÍÐA Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val

Á Heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

 

UPPLÝSINGAR TIL 3. AÐILA

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val skuldbinda sig að afhenda hvorki, né selja eða leigja persónuupplýsingar gesta Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val til þriðja aðila, nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðkomandi aðila.

 

TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Mannréttindasamtökunum Mín Leið – Mitt Val enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val

 

LÖG OG LÖGSAGA

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa, eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

 

BREYTINGAR

Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val áskilja sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val

 

TENGILIÐAUPPLÝSINGAR

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val skaltu hafa samband við okkur: Mannréttindasamtökin Mín Leið – Mitt Val Netfang: mittval@mittval.is.  Cilla sigurlaug@mittval.is

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem gestir treysta félaginu fyrir.

 

Samþykkt af stjórn Mannréttindasamtakanna Mín Leið – Mitt Val í júní 2021.